Vsak nakup s kartico Visa vam lahko prinese avtomobil

Visa vas nagrajuje vsak teden, na koncu pa vam podari avtomobil Fiat 500x City Look

Plačujte s kartico Visa pri vsakem nakupu – od velikih tedenskih nakupov do hitre malice ali kave! Z vsakim plačilom s katero koli kartico Visa avtomatično sodelujete v nagradnem žrebu. Vsak teden osvojite kolo, iPhone ali iPad, v finalnem žrebu pa celo avtomobil. Več nakupov s kartico Visa, več možnosti za nagrado!

Nagradna igra poteka od 4. maja do 3. julija 2015. Nagradni sklad vsebuje 9 tedenskih in 1 glavno nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

IZŽREBANCI

Pravila nagradne igre »Visa pomlad 2015«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Visa pomlad 2015« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Hubmedia d.o.o., Ljubeljska 24, 1000 Ljubljana, ID za DDV 69793891, ki ga zastopa direktorica Milena Kalaacunn (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 4. 5. 2015 od 00:00 do 3. 7. 2015 do 23:59.

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija naročnika Visa Europe Services Inc., 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velika Britanija (v nadaljevanju: »naročnik«), blagovne znamke Visa in plačilne kartice Visa.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 4. 5. 2015).
 • Imetniki kartic Visa, ki so jih izdale sodelujoče banke, ki so taksativno naštete v 6. členu teh Pravil.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed teh dveh pogojev.

Mladoletne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri, tudi v primeru, če izpolnjujejo pogoj iz 2. alineje 1. odstavka tega člena.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, sodelujočih bankah, naročniku in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

 1. V nagradni igri lahko sodelujejo imetniki plačilnih kartic Visa, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup na katerem koli fizičnem ali spletnem prodajnem mestu v Sloveniji ali tujini s plačilno kartico Visa, ki so jo izdale naslednje slovenske banke:
  • Abanka Vipa d.d.,
  • Banka Koper d.d.,
  • Banka Celje d.d.,
  • Poštna banka Slovenije, d.d.,
  • Nova KBM d.d.,
  • NLB d.d.,
  • SKB banka d.d. Ljubljana,
  • UniCredit Banka Slovenija d.d.

   (v nadaljevanju: sodelujoče banke).

  Pogoj za uvrstitev nakupov oz. transakcij v žreb so naslednji:

  • Transakcija mora biti opravljena na fizičnem ali spletnem prodajnem mestu v Sloveniji ali v tujini, ki sprejema kartice Visa.
  • Transakcija mora biti opravljena s kartico Visa, izdano v Sloveniji s strani sodelujoče banke.
  • Minimalna ali maksimalna vrednost transakcije nista določeni/pomembni.
  • Transakcijo mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
  • Transakcija mora biti opravljena v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 04. 05. 2015 od 00:00 (po slovenskem času) in koncem 03. 07. 2015 do 23:59 (po slovenskem času). Transakcije, ki bodo izvršene izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.
  • Dvig gotovine na bankomatu s kartico Visa, ali morebitna druga nakazila gotovine med fizičnimi osebami ne štejejo kot sodelovanje v nagradni igri.
  • Število nakupov/sodelovanj ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko opravi neomejeno število nakupov in si tako poveča možnosti pri žrebu.
 2. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je možno sodelovati tudi na naslednji način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov ter datum rojstva ter opiše vse prednosti, ki jih ponuja kartica Visa (kot jih vidi sodelujoči). Pismo mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni fond je sestavljen iz 1 (ene) glavne nagrade in 9 (devetih) tedenskih nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Glavna nagrada (1x):

 • Osebni avtomobil Fiat 500X City Look 1.6 E-TorQ 16v Pop Paket plus 7H8. Vrednost nagrade je 16.990,00 EUR.

Tedenske nagrade po posameznih krogih:

 1. krog: Apple iPad Air Wi-Fi 128GB Space Grey. Vrednost nagrade je 699,00 EUR.
 2. krog: mestno kolo CINZIA Country 28 MAN/LADY 6P. Vrednost nagrade je 240,00 EUR.
 3. krog: Apple iPhone 6 128GB Silver (CSC). Vrednost nagrade je 899,00 EUR.
 4. krog Apple iPad Air Wi-Fi 128GB Space Grey. Vrednost nagrade je 699,00 EUR.
 5. krog: mestno kolo CINZIA Country 28 MAN/LADY 6P. Vrednost nagrade je 240,00 EUR.
 6. krog: Apple iPhone 6 128GB Silver (CSC). Vrednost nagrade je 899,00 EUR.
 7. krog mestno kolo CINZIA Country 28 MAN/LADY 6P. Vrednost nagrade je 240,00 EUR.
 8. krog: mestno kolo CINZIA Country 28 MAN/LADY 6P. Vrednost nagrade je 240,00 EUR.
 9. krog: mestno kolo CINZIA Country 28 MAN/LADY 6P. Vrednost nagrade je 240,00 EUR.

Skupna vrednost nagradnega sklada je: 21.386,00 EUR.

Vrednost posamezne nagrade je določena na dan 23. 4. 2015 v skladu z maloprodajnimi cenami trgovcev. Od te vrednosti bo organizator plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance, ne glede na morebitno kasnejšo spremenjeno vrednost posamezne nagrade.

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, ki je določena za posamezni krog, v katerem je bil izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za denar ali druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra je razdeljena na 9 krogov:

 1. krog poteka od 4. 5. 2015 od 00:00 do 10. 5. 2015 do 23:59.
 2. krog poteka od 11. 5. 2015 od 00:00 do 17. 5. 2015 do 23:59.
 3. krog poteka od 18. 5. 2015 od 00:00 do 24. 5. 2015 do 23:59.
 4. krog poteka od 25. 5. 2015 od 00:00 do 31. 5. 2015 do 23:59.
 5. krog poteka od 01. 6. 2015 od 00:00 do 07. 6. 2015 do 23:59.
 6. krog poteka od 08. 6. 2015 od 00:00 do 14. 6. 2015 do 23:59.
 7. krog poteka od 15. 6. 2015 od 00:00 do 21. 6. 2015 do 23:59.
 8. krog poteka od 22. 6. 2015 od 00:00 do 28. 6. 2015 do 23:59.
 9. krog poteka od 29. 6. 2015 od 00:00 do 3. 7. 2015 do 23:59.

Po zaključku vsakega kroga bodo banke, naštete v 6. členu teh Pravil, organizatorju posredovale šifriran seznam vseh transakcij s karticami Visa za čas trajanja posameznega kroga. Organizator bo podatke o transakcijah uporabil izključno za potrebe nagradne igre. Šifre posameznih transakcij bo organizator uvrstil v elektronski žreb. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma sodelujočih, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri. Pisma bodo oštevilčena, številke pa bodo (skupaj s šifriranimi podatki o transakcijah) enakovredno uvrščene v elektronski žreb.

V vsakem krogu bo izžreban en dobitnik nagrade.

Datumi tedenskih žrebov za tedenske nagrade:

 • Žreb za 1. krog: ponedeljek, 18. 5. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 2. krog: ponedeljke, 25. 5. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 3. krog: ponedeljek, 1. 6. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 4. krog: ponedeljek, 8. 6. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 5. krog: ponedeljek, 15. 6. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 6. krog: ponedeljek, 22. 6. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 7. krog: ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 8. krog: ponedeljek, 6. 7. 2015 ob 12.00,
 • Žreb za 9. krog: ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 12.00.

V finalni žreb bodo uvrščene vse veljavne transakcije, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre, v kateremkoli krogu in številke vseh pisem udeležencev, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre, v kateremkoli krogu.

Datum finalnega žreba za glavno nagrado:

 • Finalni žreb: sreda, 15. 07. 2015 ob 12.00.

Vsi žrebi (tedenski žrebi in finalni žreb) bodo opravljeni na sedežu organizatorja (Ljubeljska 24, 1000 Ljubljana).

Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo organizator in njegovi sopogodbeniki, ki sodelujejo pri tej nagradni igri. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

Za vsako nagrado bo komisija izžrebala tudi po 3 rezervne izžrebance (v primeru, da se prvi izžrebanec odpove nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen). Po vsakemu žrebu komisija sestavi zapisnik o žrebu.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRAD

V roku 24 ur po žrebu bo organizator obvestil sodelujočo banko, čigar uporabnik je bil izžreban, sodelujoča banka pa bo v roku 24 ur po prejemu obvestila organizatorja stopila v stik z izžrebancem prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte ter ga prosila za pisno potrditev sodelovanja in prevzema nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z objavo podatkov, bo njegovo ime objavljeno na spletni strani www.visaeurope.si. Izžrebanec pisno soglasje pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti sodelujoči banki, ob tem pa je dolžan sodelujoči banki dostaviti tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 8 dni od prejema obvestila sodelujoče banke.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu sodelujoči banki ne sporoči podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, sodelujoča banka stopi v stik z rezervnim izžrebancem, za katerega veljajo enaki roki in pogoji za potrditev udeležbe v nagradni igri in prevzem nagrade kot za prvega izžrebanca, in nagrado prejme rezervni izžrebanec.

V primeru, da je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (pismo), ga bo o žrebu obvestil organizator (prek e-pošte in/ali telefona) v roku 24 ur od žreba. Izžrebanec je dolžan organizatorju v roku 8 dni od poslanega obvestila o žrebu poslati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka. Izžrebanec zahtevane podatke pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti organizatorju.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči podatkov, opredeljenih v četrtem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da bo izžrebana mladoletna oseba, bo banka/organizator stopil v stik z rezervnim izžrebancem.

Prejemnik nagrade je imetnik kartice Visa, ki jo je izdala katerakoli od sodelujočih bank, naštetih v 6. členu teh Pravil, tudi v primeru, ko gre za poslovno kartico.

V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena.

Vsi izžrebanci bodo tedenske nagrade prevzeli osebno na sedežu organizatorja (Ljubeljska 24, 1000 Ljubljana), najpozneje v roku 90 dni od zaključka nagradne igre (to je od 15. 7. 2015). Glavno nagrado bo izžrebanec prevzel na drugem naslovu (avtomobilski salon), najpozneje v roku 180 dni od zaključka nagradne igre (to je od 15. 7. 2015). O datumu in kraju prevzema bodo izžrebanci obveščeni po e-pošti ali telefonu.

Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

Pred izročitvijo nagrade bo organizator z vpogledom v osebni dokument izžrebanca preveril njegovo identiteto.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo, zato bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.visaeurope.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.visaeurope.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vstopom v nagradno igro prek brezplačnega načina sodelovanja, sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre, podatke o izžrebancih lahko hrani še 5 let od podelitve nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Organizator nima dostopa do osebnih podatkov sodelujočih, ki so sodelovali prek nakupa s kartico Visa – vpogled v njihove osebne podatke ima izključno sodelujoča banka, pri kateri je bila izdana kartica imetnika kartice. Organizator bo osebne podatke pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe odvajanja akontacije dohodnine ter objave imena in priimka izžrebanca na spletni strani www.visaeurope.si.

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani organizatorja: www.visaeurope.si veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 4. 5. 2015. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani organizatorja: www.visaeurope.si.

V Ljubljani, 4. 5. 2015